Předběžná témata přednášek

Prevence nádorových onemocnění výživou
Prevence kardiovaskulárních onemocnění výživou
Posuny ve výživových doporučeních
Zdravotní rizika nových technologií při kulinární úpravě potravin
Prevence alimentárních nákaz
Zdravotní rizika balených vod a obalových materiálů
Nové trendy ve školním stravování
Práce nutričních terapeutů