Předběžná témata přednášek

• Prenatální a postnatální výživa mladé generace a těhotných
Současná doporučení k výživě těhotných a kojících žen
• Mateřské mléko a trans mastné kyseliny
• Zátěž endokrinními disruptory
• Výsledky sledování nutriční úrovně obědů ve ŠJ
• Výsledky státního zdravotního dozoru ve školních jídelnách
• Výživa v těhotenství, vývoj plodu a zdravotní stav dítěte
• Výživa ženy v době laktace
• Prevence aterosklerózy výživou
• Práce nutričních terapeutů