Předběžná témata přednášek

Předběžná témata konference Výživa a zdraví 2019, Teplice

I. Blok: Výživová doporučení pro děti a mladistvé
– školní stravování
– stravování vysokoškoláků
– růst a vývoj českých dětí
– veganské stravování
– saturace benefitními látkami
– obsah soli v potravinách a pokrmech
– imunologické aspekty v problematice nesdělných onemocnění

II. Blok: Mikrobiom člověka a výživa
– mikrobiom a homeostáza organismu
– vliv výživy na mikrobiom

III. Blok: Alimentární onemocnění
– enterotoxikoza
– salmonelozy
– kazuistiky alimentárních nákaz

IV. Blok: Toxické látky
– přírodní toxiny v medu
– zpomalovače hoření
– perzistentní organické polutanty a diabetes
– cizí předměty v potravinách a v pokrmech
– migrace chemických látek z obalů potravin
– zdravotní rizika bioplastů a přírodní materiály pro výrobu PBU

V. Blok: Varia
– výživová doporučení
– vzdělávací programy
– vliv mastných kyselin na pankreatické beta buňky
– moderní analytické metody pro metabolický výzkum