Předběžná témata přednášek

• Role výživy v prevenci chronických neinfekčních onemocnění

• Specifika výživy různých skupin populace

• Problematika nutriční toxikologie

• Prevence alimentárních nákaz

• Novinky z oblasti předmětů běžného užívání