Předběžný program přednášek

Předběžný program konference Výživa a zdraví 2019, Teplice

Anděl M. a spol. (3. LF UK): Je čas inovovat výživová doporučení?
Černá M. a spol. (3. LF UK a SZU): Monitoring saturace populace benefitními látkami (vit. D. jod, selen)
Černá M. a spol. (3. LF UK a SZU): Co víme o expozici české populace zpomalovačům hoření a PFAS?
Hrnčířová D. a spol. (3. LF UK) : Nutriční stav vysokoškolských studentů
Ruprich J. a spol. (SZU): Školní obědy: požadavky a realita obsahu živin – jak dál?
Sedlák P. (PřF UK a 3. LF UK): Aktuální trendy v růstu a vývoji českých dětí v kontextu měnícího se životního stylu
Selinger E., Gojda J. (3. LF UK): Nutriční stav české veganské populace: vliv užívání suplementů a délky trvání veganského stravování
Petráš P., Kekláková J. (SZU): Hromadný výskyt stafylokokové enterotoxikózy po konzumaci tortilly s kuřecím masem
Tůma P. a spol. (3. LF UK): Vývoj a konstrukce mobilních elektroforetických přístrojů pro sekvenční analýzu potravinářských, klinických a environmentálních vzorků
Němcová V. a spol. (3. LF UK): Vliv nasycených a nenasycených mastných kyselin na viabilitu pankreatických beta buněk
Kromerová K, Bencko V. (1. LF UK): Přírodní toxiny v medu
Pavlíková N. a spol. (3. LF UK): Perzistentní organické polutanty a diabetes
Sosnovcová J. (SZU): Zdravotní rizika z migrace nezáměrně přidaných či v průběhu výroby vzniklých chemických látek z obalů pro potraviny
Sosnovcová J. (SZU): Nové trendy používání bioplastů, recyklovaných a přírodních materiálů pro výrobu PBU pro styk s potravinami a s tím spojená zdravotní rizika