Pořadatelé

Státní zdravotní ústav Praha
Česká lékařská společnost JEP, SHKM

Společnost pro výživu Praha
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
ALWAC, a.s., Teplice