Pořadatelé

ALWAC, a.s.
3. lékařská fakulta UK Praha
Česká lékařská společnost
Společnost hygieny a komunitní medicíny
Společnost pro výživu Praha
Státní zdravotní ústav
KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem