Pořadatelé

ALWAC, a.s., Teplice
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Státní zdravotní ústav Praha
Česká lékařská společnost JEP, SHKM

Společnost pro výživu Praha
KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem