Úvod

21. celostátní konference Výživa a zdraví 2017 s mezinárodní účastí pod záštitou náměstkyně ministra zdravotnictví, hlavní hygienik ČR
Dny hygieny výživy prof. MUDr. Stanislava Hrubého, DrSc.

19. – 21. září 2017 

BUDOUCNOST VÝŽIVY ČLOVĚKA
• prenatální a postnatální výživa mladé generace a těhotných
• prevence aterosklerózy výživou