Podmínky aktivní účasti

Formy aktivní účasti:
přednáška, poster
Podmínky:
Přednáška: (V případě nutnosti si pořadatel vyhrazuje právo zařadit přednášku jako poster)
Text, tabulky a grafy zašlete v elektronické podobě e-mailem nebo poštou na přenosném médiu do 15. července 2019.
Maximální délka přednášky 10 minut (s výjimkou objednaných sdělení).
Poznámka:
Všechny grafy a tabulky budou promítány přímo z počítače – zabezpečují organizátoři konference.
Jiné formy promítání pouze po předběžné dohodě.
Problémy je možné konzultovat s technickou podporou (viz. organizační zajištění).
Postery:
Pro jednu prezentaci je vyhrazena plocha o velikosti 90 x 120 cm.
Kredity za účast budou udělovány na základě souhlasu odborných společností (ČLK, KVVOPZ, ČAS)
V případě dotazů pište na email konference@alwac.cz.