Odborní garanti a programový výbor

Odborní garanti konference:
doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD., 3. LF UK Praha
prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., Státní zdravotní ústav
Ing. Jitka Sosnovcová, Státní zdravotní ústav

Programový výbor konference:
doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD., 3. LF UK Praha
prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D., 3. LF UK Praha
prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., Státní zdravotní ústav
Ing. Jitka Sosnovcová, Státní zdravotní ústav
Mgr. Alexandra Košťálová, Státní zdravotní ústav
MUDr. Zdeňka Shumová, HS hlavního města Prahy
Mgr. Mirka Zemanová, Ph.D., FZS UJEP Ústí nad Labem