Odborní garanti konference a programový výbor

Odborní garanti konference:
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD., 3. LF UK Praha
MUDr. Jan Ševčík, Společnost pro výživu Praha
Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., Státní zdravotní ústav
Ing. Jitka Sosnovcová, Státní zdravotní ústav
Programový výbor konference:
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD., 3. LF UK Praha
Doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D., 3. LF UK Praha
Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., Státní zdravotní ústav
Ing. Jitka Sosnovcová, Státní zdravotní ústav
Mgr. Alexandra Košťálová, Státní zdravotní ústav
MUDr. Zdeňka Shumová, HS hlavního města Prahy
MUDr. Eva Poláčková, KHS Ústeckého kraje
Mgr. Mirka Zemanová, KHS Ústeckého kraje
MUDr. Jan Ševčík, Společnost pro Výživu Praha